Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Claudicatio intermittens wordt ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. De oorzaak van deze aandoening is ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV). Door verkalking van de slagaders komt minder zuurstof in de spieren en weefsels. Het gevolg is: verzuring. Door even stil te staan verdwijnt de pijn binnen enkele minuten. De vernauwingen van de slagaders komen niet alleen in de benen voor, maar kunnen door het gehele lichaam optreden.

Onze therapeut (Anouk) gaat op zoek naar de oorzaak en je risicofactoren. Dat kan zijn: roken, onvoldoende bewegen en ongezonde voeding. Haar therapie is een combinatie van gesuperviseerde looptraining, oefeningen en leefstijlbegeleiding. Voor deze therapie is een verwijzing nodig van de huisarts of de vaatspecialist.

Anouk is aangesloten bij het ClaudicatioNetwerk.

Voor meer informatie zie: claudicationet.nl of vraag de therapeuten