Looptherapie bij etalagebenen (Claudicatio)

Training ter voorkoming van perifeer vaatlijden (etalagebenen, vaatvernauwingen). Ooorzaak: Verkalking van de slagaders waardoor minder zuurstof naar de spieren, weefsels wordt aangevoerd. Daardoor treedt verzuring op. Symptomen: Bij inspanning pijn, krampen, tintelingen en/of stijf gevoel t.g.v. verzuring van de spieren. Door even stil te staan of de activiteit te staken, verdwijnt de pijn binnen enkele minuten. Vaatvernauwingen komen voor in het hele lichaam.

Factoren die vaatvernauwingen beïnvloeden zijn:

  • erfelijke aanleg;
  • roken;
  • te veel en te vet eten (hoog cholesterol);
  • weinig beweging;
  • hoge bloeddruk, diabetes.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?
Bel 0478 – 541622 of mail ons.

Voor looptraining bij etalagebenen heeft men een verwijzing van de arts nodig.