Oncologie

Wanneer u de diagnose kanker te horen krijgt komt er veel op u af zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel. Een fysiotherapeut met als specialisatie oncologie kan u begeleiden voor, tijdens en na de behandelingen in verschillende stadia van kanker.

 De doelen van de fysiotherapie zijn:

  • de bijwerkingen van de verschillende behandelvormen minimaliseren op korte en/of lange termijn,
  • adviseren,
  • verbeteren van het functioneren in de sociale omgeving bijvoorbeeld gezinsleven, hobby,
  • begeleiden bij werkhervatting,
  • doorsturen naar andere hulpverleners indien nodig.

Uiteraard bepalen we deze doelen in overleg met u.